Инструкция по эксплуатации Whirlpool AMD 081

Whirlpool amd 097

Need help? Post your question in this forum.

Register and keep informed

Receive emails when:

 • new questions and answers are posted
 • new manuals are uploaded

Whirlpool

Content of pages

GEBRUIKSAANWIJZING DRAAGBARE AIRCONDITIONER MET GROEN GAS VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK VEILIGHEIDSMAATREGELEN INLEIDING AANDUIDING VAN DE ONDERDELEN AFSTANDSBEDIENING BEDIENINGSINSTRUCTIES ONDERHOUD OPSPOREN VAN STORINGEN BESCHERMING INSTALLATIE-INSTRUCTIES Dit apparaat is gemerkt volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt aangeboeden, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen, die veroorzaakt zouden kunnen worden bij een verkeerde afvalverwerking van het product. Het symbool op het product, of op de begeleidende documentatie bij het product, geeft aan dat dit apparaat niet behandeld mag worden als huishoudelijk afval. In plaats daarvan dient het overhandigd te worden bij een speciaal verzamelpunt voor de recyling van elektrische en elektronische apparatuur. Afdanking moet .
Page 2

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK Voordat u de airconditioner in gebruik neemt, dient u de volgende punten te controleren en in te stellen. • Voorinstelling afstandsbediening De afstandsbediening is NIET door de fabrikant vooraf ingesteld op «Alleen koelen» of «Koelen met elektrische verwarming». Telkens wanneer de batterijen van de afstandsbediening vervangen worden, gaan de koelingsindicator en de verwarmingsindicator afwisselend knipperen op het LCD van de afstandsbediening. De gebruiker kan de afstandsbediening vooraf instellen afhankelijk van het type airconditioner dat is aangeschaft: als knippert, druk dan op een willekeurige toets om «Koelen met elektrische verwarming» in te stellen; als knippert, druk dan op een willekeurige toets om «Alleen koelen» in te stellen. Als u niet binnen 12 seconden op een toets drukt, wordt de afstandsbediening automatisch ingesteld op «Koelen met elektrische verwarming» (6th Sense-modus). VEILIGHEIDSMAATREGELEN Zorg ervoor dat u het vo .
Page 3

INLEIDING Dank u voor uw keuze voor deze verplaatsbare airconditioner. Dit apparaat zal u en uw gezin voorzien van alle huiselijke comfort dat u voor uw woning, zomerhuisje of kantoor wenst. Het apparaat kan makkelijk binnen enkele minuten van de ene kamer naar de andere worden verplaatst en in werking worden gesteld. Het is een multi-functioneel luchtverversings- en luchtbehandelingsapparaat, dat ontworpen is om u de volgende functies te bieden: Airconditioning, droger maken van de lucht, verwarming en onafhankelijke ventilatie. Deze handleiding geeft u alle waardevolle informatie die nodig is voor de juiste verzorging en onderhoud van uw nieuwe apparaat. Neem alstublieft even de tijd om de instructies goed door te lezen. Als u het apparaat goed onderhoudt, zal het vele jaren zonder storingen werken. Elektrische specificaties 1. Alle bedrading dient te voldoen aan de plaatselijke en landelijke elektrische voorschriften en dient geïnstalleerd te worden door een gekwalific .
Page 4

AANDUIDING VAN DE ONDERDELEN Voorkant Achterkant Voorkant 1 — Bedieningspaneel 2 — Luchtafvoer 3 — Signaalontvanger 4 — Afstandsbediening 5 — Transporthendel Achterkant 6 — Luchtafvoerslang 7 — Verdamper luchtaanzuiging 8 — Rubberstop 9 — Afvoerslang J — Netsnoer OPMERKING: De bovenstaande tekening is een vereenvoudigde weergave van de airconditioner, die iets kan verschillen van het apparaat dat u heeft gekocht. 53 .
Page 5

Bedieningspaneel A — ON/OFF-toets: om het apparaat te starten of te stoppen B — MODE-toets: om de juiste werkingsmodus te selecteren C — FAN-toets: om te ventilatiesnelheid te selecteren D — TIMER ON-toets: om de Timer On-functie in te stellen of te annuleren E — TIMER OFF-toets: om de Timer Off-functie in te stellen of te annuleren F — TEMP./TIMER-insteltoetsen: om de temperatuur te selecteren, de werkelijke tijd aan te passen of de tijd in te stellen G — RUN-indicator (groen): gaat branden wanneer het apparaat werkt H — WATER FULL-indicator (rood): gaat branden wanneer het water afgevoerd moet worden I — HEATER-toets: om de kamer te verwarmen J — LCD-display: identiek aan het LCD-display op de afstandsbediening, behalve de temperatuurweergave. Weergave kamertemperatuur Knippert wanneer de temperatuur wordt ingesteld Wordt gebruikt om de temperatuur te regelen in de 6th Sense-modus of de modus DROGEN 54 .
Page 6

AFSTANDSBEDIENING De afstandsbediening zendt signalen uit naar het systeem. A. ON/OFF-toets Druk op deze toets om het apparaat te starten wanneer het is aangesloten op de netvoeding, of om het te stoppen wanneer het in werking is. B. MODE-toets Wordt gebruikt om de werkingsmodus te selecteren. C. SWING-toets Wordt gebruikt om de richting van de luchtstroom bij te stellen. D. 6th Sense-toets Wordt gebruikt om de fuzzy logic-functie in te schakelen wanneer het apparaat aan of uit staat. E. toets Voor weergave van de temperaturen in °C of °F F. LOCK-TOETS Voor het in- of uitschakelen van de toetsen op de afstandsbediening. G. CLOCK-TOETS Voor het bekijken of instellen van de tijd. H. TIMER OFF-toets Voor het instellen of annuleren van de Timer Off-functie. I. TIMER ON-toets Voor het instellen of annuleren van de Timer On-functie. J. Toetsen voor het INSTELLEN VAN DE KAMERTEMPERATUUR Voor het selecteren van de kamertemperatuur. Voor het aanpassen van de werkelijke .
Page 7

Plaatsen van de batterijen • Verwijder het batterijklepje in de richting van de pijl. • Leg nieuwe batterijen in de afstandsbediening en zorg ervoor dat de (+) en (-) van de batterij op de juiste manier geplaatst zijn. • Schuif het klepje op zijn plaats terug. OPMERKING: • Gebruik 2 AA (1,5 V) batterijen. Gebruik geen oplaadbare batterijen. Vervang de batterijen door nieuwe van hetzelfde type als het display zwak wordt. UIT TE VOEREN DOOR DE GEBRUIKER — Als de batterijen binnen 1 minuut vervangen worden, blijven alle instellingen van de afstandsbediening bewaard. Om de afstandsbediening te resetten, wacht u 3 minuten voordat u nieuwe batterijen plaatst (zie pag. 51 voor meer informatie). Bewaren van de afstandsbediening en tips voor het gebruik De afstandsbediening kan worden bewaard in een houder aan de muur. OPMERKING: de houder voor de afstandsbediening is een optioneel accessoire. Houder voor afstandsbediening Gebruik van de afstandsbediening Om de airconditi .
Page 8

BEDIENINGSINSTRUCTIES Werkingsmodi 1. Selecteren van de modus Telkens wanneer u op de MODE-toets drukt, verandert de werkingsmodus als volgt: KOELEN DROGEN ALLEEN VENTILATIE VERWARMEN 2. “VENTILATIE”-modus Telkens wanneer u op de “FAN”-toets drukt, verandert de ventilatiesnelheid als volgt: AUTO HOOG LAAG BELANGRIJK: • In de modus “ALLEEN VENTILATIE” zijn alleen de instellingen “Hoog” en “Laag” beschikbaar. • In de modus “DROGEN” is de luchtstroom automatisch op “Laag” ingesteld; de “FAN”-toets werkt in dit geval niet. 3 1 2 4 3. Instelling van de temperatuur Druk eenmaal om de temperatuur met 1°C te verhogen Druk eenmaal om de temperatuur met 1°C te verlagen Temperatuurbereik bij vooraf instellen: KOELEN 18°C

32°C DROGEN kamertemperatuur ± 2°C ALLEEN VENTILATIE kan niet ingesteld worden 4. Inschakelen Druk op de toets. De RUN-indicator gaat branden op de binnenunit wanneer het signaal is ontvangen. De modi Jet, 6th Sense, .
Page 9

Verwarmingsmodus 1. Druk op de MODE-toets en selecteer de verwarmingsmodus.. 2. U kunt TIMER ON of TIMER OFF in de verwarmingsmodus instellen. Aanvullende instructies 1. Als u de koel- of droogmodus kiest terwijl het apparaat in een andere modus werkt, zal de compressor door een vertraging worden beveiligd. Wacht 3

5 minuten, daarna zal het apparaat weer werken. Druk op geen enkele toets tijdens het wachten, want dan zal het apparaat de beveiligingstijd opnieuw laten ingaan. 2. In de koel- of droogmodus stoppen de compressor en de ventilator wanneer de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt heeft. 6th Sense-modus Door op de 6th Sense-toets te drukken wordt de fuzzy logic-functie ingeschakeld als het apparaat aan of uit staat. Op deze manier worden de temperatuur en de ventilatiesnelheid automatisch ingesteld, afhankelijk van de feitelijke kamertemperatuur. Door op de FAN-toets te drukken in de 6th Sense-modus wanneer het apparaat in de koelmodus staat, word .
Page 10

Instelling Timer on Door de timer met de TIMER ON-functie in te stellen wanneer u ‘s morgens weggaat, treft u een comfortabele kamertermperatuur aan wanneer u thuiskomt. Wanneer u de TIMER ON-toets indrukt, gaan het ON-indicatielampje en 12:00 op het display knipperen. Druk op of om de ingestelde tijd te verhogen of te verlagen met 10 minuten. Houd de toets 1,5 seconde ingedrukt om de ingestelde tijd met doorlopende stappen van 10 minuten te verhogen of te verlagen. De tijd kan maximaal 24 uur van tevoren worden ingesteld. Wanneer u de «TIMER ON»-tijd heeft ingesteld, drukt u nogmaals op TIMER ON om de TIMER ON-instelling te bevestigen. TIMER ON annuleren Om de TIMER ON-instelling te annuleren, houdt u de TIMER ON-toets gedurende 3 seconden ingedrukt, anders blijft de instelling elke dag actief. Instelling TIMER OFF De TIMER OFF-functie wordt op dezelfde manier ingesteld als de TIMER ON-toets, met behulp van de TIMER OFF-toets. De werkelijke tijd aanpassen U kunt .
Page 11

Читайте также:  Метилан как разводить инструкция

ONDERHOUD Onderhoud van het apparaat Trek de stekker uit het stopcontact Zet het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt. Neem het apparaat af met een zachte, droge doek Gebruik lauwwarm water (kouder dan 40°C) om het apparaat te reinigen als het zeer vuil is. • Gebruik een zachte, droge doek om het te reinigen. Gebruik nooit vluchtige stoffen zoals wasbenzine of poetsmiddel om de unit te reinigen. Sprenkel nooit water op de binnenunit • Gevaarlijk! Elektrische schok! Onderhoud luchtfilter Het luchtfilter moet na ongeveer 100 werkuren gereinigd worden. Reinig het luchtfilter als volgt: Schakel het apparaat uit en verwijder het luchtfilter 1. Stop het apparaat eerst, en verwijder dan het luchtfilter door het omhoog te trekken. Reinig het filter en plaats het terug 2. Als het filter erg vuil is, reinig het dan met lauwwarm water en een neutraal reinigingsmiddel. Laat het filter na reiniging op een koele plaats in de schaduw drogen en plaats het .
Page 12

OPSPOREN VAN STORINGEN Probleem Analyse • Is de beveiligingsinrichting of de zekering gesprongen? • Wacht 3 minuten en start het apparaat opnieuw. De beveiliging kan ervoor zorgen dat het apparaat niet werkt. • Zijn de batterijen van de afstandsbediening bijna leeg? • Is de stekker uit het stopcontact getrokken? Werkt niet Werkt maar even • Als de ingestelde temperatuur te dicht bij de kamertemperatuur ligt, probeer deze dan te verlagen. • Zijn de luchtaanzuigopeningen en afvoerkanalen van de airconditioner geblokkeerd? Geen koele lucht • Staat de deur of het raam open? Zijn er tegelijkertijd andere apparaten zoals verwarming, lampen e.d. ingeschakeld? • Het luchtfilter is vuil, reinig het a.u.b. • Luchtafvoer of -aanzuigopening geblokkeerd. • De ingestelde temperatuur is te hoog. Bij het verplaatsten van het apparaat lekt er water Werkt niet en het indicatielampje «water vol» is aan • Maak de condensbak leeg voordat u het apparaat verplaatst. • .
Page 13

INSTALLATIE-INSTRUCTIES Installatie-accessoires Beschrijving Aantal Luchtafvoerslang . 1/set reikt van 45 cm tot 180 cm Glijderset voor raam/patiodeur Adapter voor afvoer door raam. 1/set Adapter. 1/set Luchtafvoerslang Glijderset voor raam/patiodeur . 3/set van 72 cm tot 140 cm Regenafscherming. 1/set Bout. 2/set Pakking . 2/set Moer . 2/set Adapter voor afvoer door raam .
Page 14

Installatie-volgorde • Dubbel opgehangen raam 1. Verwijder de betreffende schroeven (bewaar ze op een veilige plaats) uit de raamglijder om een installatie in een dubbel opgehangen raam of een schuifraam voor te bereiden. Breng de gaten op de regenafscherming en de raamglijder op gelijke hoogte. Gebruik de bouten, pakkingen en moeren om de regenafscherming op de raamglijder te bevestigen. Verwijder deze twee pluggen uit de raamglijder 2. Bevestig de afvoeradapter op de raamglijder. Monteer de raamglijder en de glijderarm en (of) het derde onderdeel van de glijder op de vensterbank. Derde deel van de glijder Vensterbank Glijderarm Binnen Raamglijder 3. Steek het uiteinde van de slang in de afvoeradapter en draai hem meerdere malen om hem goed in de adapter te schroeven. Adapter 4. Bevestig het unit-uiteinde van de afvoerslang aan de achterkant van de airconditioner door hem in de afvoeruitgang te duwen en hem te draaien om hem op zijn plaats te vergr .
Page 15

• Schuifraam 1. Verwijder de betreffende schroeven (bewaar ze op een veilige plaats) uit de raamglijder om een installatie in een dubbel opgehangen raam of een schuifraam voor te bereiden. Breng de gaten op de regenafscherming en de raamglijder op gelijke hoogte. Gebruik de bouten, pakkingen en moeren om de regenafscherming op de raamglijder te bevestigen. Verwijder deze twee pluggen uit de raamglijder 2. Bevestig de afvoeradapter op de raamglijder. Monteer de raamglijder en de glijderarm en (of) het derde onderdeel van de glijder op de vensterbank. Derde deel van de glijder Glijderarm Raamglijder Binnen 3. Steek het uiteinde van de slang in de afvoeradapter en draai hem meerdere malen om hem goed in de adapter te schroeven. 4. Bevestig het unit-uiteinde van de afvoerslang aan de achterkant van de airconditioner door hem in de afvoeruitgang te duwen en hem te draaien om hem op zijn plaats te vergrendelen. Steek nu het netsnoer in een geaard stopcontact. .

Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We’re committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we’ll investigate it and take the appropriate action. We’ll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Источник

Обзор кондиционеров Whirlpool: коды ошибок, сравнение напольных мобильных моделей

Техника Whirlpool уже давно покорила покупателей своей надежностью, качеством сборки, стабильностью работы. То же самое можно сказать и о климатической технике марки. Разработчики тщательно отслуживают последние тенденции в производстве систем кондиционирования, вовремя внедряют современные технологии и поэтому остаются среди лидеров по производству и продаже своей продукции. Сплит системы Whirlpool – стильное решение для помещений с любым интерьером, элегантные дизайнерские внутренние блоки понравятся знатокам климатической техники. Компактные модели кондиционеров могут использоваться круглогодично, создавая комфорт жильцам или сотрудникам фирм.

 1. Основные линейки кондиционеров
 2. Серия AMD
 3. Серия AMC
 4. Серия Essential
 5. Серия Spow
 6. Сравнение характеристик популярных моделей
 7. Инструкции к пульту управления и кондиционерам Whirlpool
 8. Коды ошибок кондиционеров Whirlpool
 9. Отзывы пользователей

Основные линейки кондиционеров

В каталоге представлены многочисленные модели, среди которых любой покупатель найдет именно то, что нужно.

Серия AMD

Уникальный дизайн кондиционеров всегда приковывает внимательные взгляды покупателей. Среди моделей серии AMD можно выделить:

 1. напольный кондиционер Whirlpool.
 2. бытовые сплит системы.

Передвижные мобильные кондиционеры можно использовать даже там, где невозможна установка настенной сплит системы. К достоинствам устройства можно также отнести:

 • наличие адаптера для установки трубки вывода теплого воздуха;
 • поддержание указанной температуры в автоматическом режиме;
 • наличие режима осушения;
 • возможность включения режима вентилирования;
 • наличие удобного пульта ДУ:
 • возможность установки таймера на включение и выключение устройства.

Кондиционеры серии наиболее часто покупаемые, доступные по цене, надежные по качеству. Практически все имеют запатентованную Whirlpool технологию «6 th Sense», которая автоматически подбирает нужный режим, при этом пользователи могут изменить температуру на два градуса, ощутив определенный дискомфорт.

Серия AMC

Серия AMC также включает настенные кондиционеры и мобильные моноблоки без режима обогрева. К несомненным достоинствам таких вариантов можно отнести:

 • Некоторые модели работают на площади помещения до 65 кв. м, поэтому подойдут для просторных офисов.
 • Высокая мощность моделей позволяет быстро достигать требуемых температур.

Однако уровень шума кондиционеров серии AMC довольно высок, именно это вызывает максимум нареканий со стороны пользователей. Используемый хладагент также уступает более экологическому R410A.

Серия Essential

Эта серия для тех, кто любит многофункциональные кондиционеры. Среди возможностей особенно выделяются:

 • Возможность автоматического выбора рабочего режима.
 • Установка таймера на включение и выключение устройства.
 • Удобная функция ночного режима.
 • Авто рестарт.
 • Довольно низкий уровень шума.
 • Стильный дизайн внутренних блоков.

Серия Spow

Кондиционеры серии Spow выбирают потребители с высокими запросами, теми, кто любит простоту, удобство и многофункциональность. Настенные сплит системы могут обслуживать помещения площадью от 20 кв. м и до 53 кв. м. К явным достоинствам можно отнести:

 • Функцию самоочистки, которая помогает владельцам в уходе за климатической техникой. Профилактическое обслуживание требуется реже.
 • При включении режима «Ночной» происходит экономия электроэнергии, не необходимости следить за кондиционером самостоятельно, включать и выключать прибор.
 • Функция самодиагностики помогает при возникновении поломок, ошибок при эксплуатации.
 • Автоматический выбор режима подойдет тем, кто любит удобство и простоту в использовании.
 • Довольно низкий уровень шума не будет «резать слух» во время отдыха и сна.
 • Установлен дезодорирующий фильтр, который не допускает в помещение посторонние запахи, например, запах сигаретного дыма.

Важно, правильно подобрать модель кондиционера исходя из размеров помещения, требуемых функций и размеров кошелька.

Сравнение характеристик популярных моделей

Модель 412 amd 010 1 amd 097
Площадь 35 кв. м 20 кв. м До 30 кв. м
Режим охлаждения: мощность, Вт 3500 2100 3300
Режим обогрева: мощность, Вт 3700 2200
Хладагент R410A R410A R410A
Уровень шума внутреннего блока, дБ 28 – 40 33 – 38 54
Дополнительные функции Возможность запоминания настроек, система разморозки, фильтр дезодорирующий Автоматический режим, возможность регулирование потока воздуха, режим автоматического управления микроклиматом Таймер, поддержание заданной температуры автоматически, фильтры очистки воздуха
Читайте также:  MDR 16600 Видеорегистратор 16 канальный

Инструкции к пульту управления и кондиционерам Whirlpool

Все кондиционеры Вирпул являются пультовыми. С помощью пульта управления легко выбирать режим, менять температуру воздуха, изменять направление потока воздуха. Охлажденный воздух из сплит системы не будет дуть на вас при правильных настройках. Пульт для кондиционера Whirlpool удобен и прост в эксплуатации для тех, кто уже знаком с климатической техникой и тем, кто впервые приобрел сплит систему. На пульте представлены следующие клавиши, более подробное описание работы представлено в инструкции:

 • Для включения или выключения кондиционера используется кнопка «On/Off».
 • Для выбора рабочего режима нужно воспользоваться клавишей «Mode».
 • С помощью кнопки «Fan» запускается вентилятор, который не работает ни для обогрева, ни для охлаждения. Вентилятор запускает в помещение свежий воздух, прошедший систему фильтрации кондиционера.
 • Кнопкой «Swing» можно отрегулировать направление воздушного потока.
 • Ночной режим подключается кнопкой «Sleep».
 • Кнопка «Timer On/Off» нужна для того, чтобы не контролировать кондиционер, а только устанавливать точное время выключения устройства.
 • Режим энергосбережения включается с помощью кнопки «Power Save».
 • Установить уровень шума на минимальный показатель получится при помощи кнопки «Super Silent».
 • Кнопка на пульте ДУ «Dim» требуется для подключения/отключения подсветки на внутреннем блоке сплит системы.
 • Кнопка «Jet» присутствует только в тех моделях, которые имеют функцию быстрого охлаждения, работы устройства на максимальной мощности.

Для работы пульта управления требуются батарейки. Если отсутствует или теряется сигнал между пультом и блоком, находящимся в помещении, то необходимо заменить элементы питания. Для хорошего функционирования пульта требуются качественные батарейки, обязательно также соблюдать полярность при установке.

Коды ошибок кондиционеров Whirlpool

При выборе и покупке климатического оборудования первое о чем стоит задуматься – это профессиональная установка кондиционера. Самостоятельно прибор лучше не подключать во избежание поломки устройства и аннулирования гарантийного срока. Зачастую покупатели заказывают подключение техники у поставщиков оборудования, а также в специализированных сервисных центрах, оказывающих профессиональную помощь при обслуживании и установке сплит систем. Меры профилактики, своевременной чистки также важны в поддержании рабочего состояния кондиционера.

Пользователи должны самостоятельно следить за исправностью оборудования, а поможет в этом специально предусмотренная система самодиагностики, которая точно определит характер неполадки. Коды ошибок кондиционеров указаны в руководстве по эксплуатации прибора. Однако данная кодовая система установлена далеко не на все модели кондиционеров Whirlpool. Именно поэтому важно знать основные признаки неисправности:

 • течь из внутреннего блока;
 • попадание влаги внутрь панели кондиционера;
 • постоянное перегревание кабеля питания;
 • сильный запах во время работы устройства;
 • дребезжание и другие посторонние звуки, которые возникают в процессе работы.

Какой бы ни была неисправность, категорически не рекомендуется самостоятельный ремонт кондиционера особенно если речь идет о разборке устройства.

Отзывы пользователей

Если говорит о сплит системах, то большинство отзывов положительные. Пользователи отмечают привлекательней дизайн, многофункциональность, наличие режимов охлаждения, осушения, вентилирования, обогрева. Однако площадь обрабатываемого помещения отличается от заявленной производителем. Также у пользователей возникают вопросы при изменении направления воздушного потока. Регулировать приходится с помощью пульта, а также вручную. Отсутствие запоминания последних настроек — тоже повод для недовольства покупателей, ведь возможность запоминания температурного и рабочего режимов нравится пользователям.

Отзывы по поводу мобильных кондиционеров не столь однозначные. Несмотря на удобство эксплуатации, понятный пульт управления пользователи отмечают высокий по сравнению с настенными сплит системами уровень шума. При таких звуках, исходящих от прибора не получится ни отдохнуть, ни поспать. Такие напольные кондиционеры больше подойдут для охлаждения небольших пространств площадью до 20 кв.м. Показатели, заявленные производителем часто ставятся под сомнение при эксплуатации таких устройств. К достоинствам относится то, что устройство переносное и его можно устанавливать в абсолютно любом по конфигурации помещении.

В целом же кондиционеры марки Whirlpool могут применяться как в домашних условиях, так и в офисных помещениях. Климатическое оборудование данной фирмы высокого качества, доступно по стоимости, приобретается для долгосрочного применения при условии соблюдения правил эксплуатации, указанных в инструкции к кондиционерам whirlpool.

Источник

Whirlpool AMD 097

Средний рейтинг Whirlpool AMD 097 — 3,43
Всего известно о 7 отзывах о Whirlpool AMD 097

Ищете положительные и негативные отзывы о Whirlpool AMD 097?

Из 11 источников мы собрали 7 отрицательных, негативных и положительных отзывов.

Мы покажем все достоинства и недостатки Whirlpool AMD 097 выявленные при использовании пользователями. Мы ничего не скрываем и размещаем все положительные и отрицательные честные отзывы покупателей о Whirlpool AMD 097, а также предлагаем альтернативные товары аналоги. А стоит ли покупать — решение только за Вами!

Самые выгодные предложения по Whirlpool AMD 097

Отзывы про Whirlpool AMD 097

Достоинства:
Легко устанавливается и переносится.
Захотел — в гараж отвез.

Недостатки:
Шумит как все мобильные кондиционеры, спать в том же помещении невозможно
При перевозке в гараж можно надорвать пупок.

Комментарий:
Для квартиры имеет смысл только если снимаешь и нельзя поставить сплит.
Помоему, идеален для небольших офисов и гаражей. Для дома — шумноват. Считай наружний блок в квартире стоит.

Достоинства:
Отличная модель в соотношении цена/качество. Потребляет энергии меньше чайника 1,3КВт, шумит, как и все, зато при переезде можно спокойно забрать. Охлаждает прилично и быстро.
Надёжный, работал у бабушки в автоматическом режиме, все были довольны.

Недостатки:
Неудобный слив воды, нельзя найти инструкцию.

Комментарий:
Купил и не жалею

Достоинства:
мобильный — брали для двухэтажного дома.
обогрев, охлаждение, осушение, воздуха
режим вентилятора
таймер на включение и выключение
автоматическое поддержание температуры
управление с пульта
внешний вид

Недостатки:
Шумный, но минут через 30 не обращаешь на него внимания. Неудобно сливать конденсат — мы тарелку подставляем. Тяжеловат. Занимает прилично места.

Комментарий:
Работает более 2 лет. Брали для 2-этажного дома, т. к. не было возможности купить два на каждый этаж. Где больше находились, туда и ставили, правда мужу тяжело его тягать на второй и обратно. Теперь переехали в квартиру и он, конечно, по габаритам не для хрущевок. Но зато, наконец-то пригодился ненужный (как мы думали раньше) режим обогрева. Советую для людей, живущих в частных домах или огромных квартирах. По поводу шумности — у меня в 3 метрах от него засыпал 2х месячный ребенок. Таймер оч. удобный мы устанавливали эа час до прихода в дом — к нашему приходу было уже прохладно. Ночью ставила на отключение на 2-3 ночи, чтобы не просыпаться для этого. По качеству вообще претензий нет. Внешний вид нравится. Можно перекатить из комнаты в комнату. Но если мало места — лучше сплит.

Достоинства:
Производительность
Мобильность
Необслуживаемая система (не нужно дозаправлять)
Легко чистить
Качественный и надежный

Недостатки:
Один единственный недостаток — всего 2 регулировки скорости вентилятора (дует всегда сильно). Недостатки таких мобильных систем в расчет не берем, хотите нормальный кондей — покупайте сплит.
Недостатки ВСЕХ мобильных систем, связанных с этим вариантом исполнения (по-другому никак):
*Шум
*Большее потребление энергии
*Тяжелый, естественно
*Ограниченные возможности организации нужной конфигурации воздушного потока
*Нужно самому делать систему вывода горячего воздуха (все что нужно — прямые руки, картон, ножницы и скотч)

Комментарий:
Отличный кондей. 5 лет — полет нормальный. Проблем с конденсатом, как пишут некоторые, нет.

Достоинства:
1) Хорошо холодит. 2) Длинная планка из трех частей для выброса горячего воздуха через окно в комплекте. 3) Труба для выброса воздуха выходит из корпуса кондея вертикально, что удобно для ее вывода в окно. 4) Пульт с подсветкой.

Недостатки:
1) Чертовски неудобная система слива конденсата. 2) Чахлый обогрев. 3) Большое потребеление энергии. 4) Поток воздуха дует вперед, направить его вверх невозможно. 5) Большой и тяжелый. 6) Шумный.

Комментарий:
Купил его за 14 тыс. руб. в качестве временной замены сданному в гарантийный ремонт кондею Bork. Критерий выбора был простой — не слишком дорого и не слишком сердито:-). Вобщем, аппарат неплохой, но перед покупкой учтите несколько важных моментов. Греет он совсем слабо, толку от такого подогрева нет. При этом расход энергии 1390 Вт в режиме охлаждения (в режиме обогрева не указан). Поток воздуха дует вперед-вверх, регулируется только по вертикали, причем в малых пределах, вверх направить его невозможно. Как ни крути, но близко перед ним сесть не удастся — простудит мигом. Так что ставить его лучше всего «лицом к стене», тогда воздух будет более-менее равномерно распространяться по комнате, не простужая людей. Кроме того, он сильно шумит. Еще один недостаток — самая неудобная система слива конденсата из тех, что мне попадались. Из поддона выходит трубка, под которую надо, по идее, подставить что-то. Загвоздка в том, что вода сливается до конца, только если трубку опустить ниже уровня поддона. Для этого нужно поставить кондей на стол, но он очень тяжелый.

Читайте также:  Тест Suunto Ambit3 Vertical Обзор умных спортивных часов в которых есть вс

Достоинства:
Охлаждает приемлимо и внешний вид.

Недостатки:
Сильный шум работы и при этом есть режим «Сон» — не понятно для чего он нужен при таком реве? Очень слабый обогрев, при этом электричество просто на ветер! Слив воды очень неудобен. Конденсата много — в сильную жару ведер 2-3, пришлось ставить на табурет и ведро под ним. В пластиковые окна выхлопную трубу не выведешь. Пришлось пилить ДВП. В комплекте идут приспособы для американской раздвижной столярки. Аппарат тяжелый очень — его мобильность очень сомнительна без второго мужика.

Комментарий:
Я пожалел, что купил этот аппарат себе домой. Для нежилых он помещений предназначен. Убедился лишний раз, что лучше сплита нет ничего!

Достоинства:
Пожалуй, самая лучшее соотношение цены и производительности. Вертикальный выход «выхлопной» трубы.

Недостатки:
Неудобная система слива конденсата. Всего две скорости воздушного потока.

Комментарий:
Судя по другим отзывам о мобильных кондеях в целом, все жалуются на их шумность. Не стоит ожидать от них такой тишины как у сплитов, а потому и жаловаться бесмысленно. Опыт 10 дней непрерывного использования показал, что про него совершенно забываешь, а стоит он в полуметре от ноутбука и в двух метрах от кровати. Обычный комнатный вентилятор на полной мощности гораздо противнее шумел. Мощности хватает, чтобы держать приемлемой температуру днем в 25 кв. м. комнате с большим остеклением, которая со всех сторон нагревается солнцем. Ночью же легко замораживает. Про конденсат: за 10 дней так и не понадобилось ни разу сливать.
ps. Господа, ну зачем же ругаться на его плохой обогрев и тяжесть? Мобильный кондей это и так компромисс, посему если нужен обогрев — покупайте печку. А насчет веса: если холодит хорошо, то на что могут быть жалобы?

Источник

Инструкция по эксплуатации Whirlpool AMD 081

Страница 8

background image

ПРИМЕЧАНИЯ:
• В режиме Cooling (Охлаждение) температура

может задаваться в интервале от 18ºC до 32ºC.

• В режиме Fan Only («Только вентилятор»)

температура не может быть задана.

Режим Sleep (Сон)
Нажмите на пульте ДУ кнопку Sleep (Сон), при
этом прибор начнет работать в режиме Sleep
(Сон), а скорость вращения вентилятора будет
автоматически установлена на низкое значение.

ПРИМЕЧАНИЯ:
• Если в режиме Cooling (Охлаждение)

температура в помещении равна 26єC или
выше, то заданная в настройках температура
не будет меняться при включенном режиме
Sleep (Сон); в противном случае, в течение
первого часа произойдет автоматическое
повышение температуры на 1єC.

• В режиме Sleep (Сон) заданная в настройках

температура не повышается в течение
последних 7 часов.

1. Нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ) для выбора

нужного режима: Cooling (Охлаждение) или Dry
(Осушение).

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим Sleep (Сон) недоступен,
когда выбран режим Fan Only (Только
вентилятор).

2. Нажмите кнопку Fan (Вентилятор).
3. Нажмите кнопку

задания нужной температуры.

4. Нажмите кнопку Sleep (Сон). По прошествии 5

секунд индикаторы на дисплее панели
управления потускнеют.

ПРИМЕЧАНИЯ:
• Во время работы в режиме Sleep (Сон) можно

регулировать температуру и направление
потока воздуха.

• Для выключения режима Sleep (Сон) нажмите

снова кнопку MODE, ON/OFF, 6th SENSE, JET
или SLEEP или подождите 8 часов, пока
кондиционер не выключится автоматически.

Изменение направления воздушного потока
На пульте ДУ или на панели управления
Однократно нажмите кнопку SWING для
изменения направления вертикального потока
воздуха. Нажмите снова для фиксации жалюзи
регулирования потока воздуха в положении,
соответствующем нужному направлению потока..

Нормальные звуки
При нормальной работе кондиционера могут быть
слышны звуки, связанные со следующими
явлениями:
• движение потока воздуха от вентилятора;
• щелчки при переключении циклов термостата;
• вибрация или шум при недостаточной толщине

стены или жесткости оконного блока;

• жужжание на высоких частотах или

прерывистый звук, возникающие при
переключении циклов работы в современном
высокопроизводительном компрессоре.

Источник

Whirlpool AMD 097

Фото

 • Тип мобильный моноблок
 • Возможные режимы охлаждение / обогрев
 • Функция охлаждения 11260 BTU
 • Мощность охлаждения 3300 Вт
 • Функция осушения есть
 • Выключение по таймеру есть
 • Пуль ДУ есть
 • Габариты наружного блока нет
 • Габариты моб. кондиционера 59×84.5×45 см
 • Фаза однофазный
 • Показать все

Перед приобретением Whirlpool AMD 097 по самой низкой цене, изучите характеристики, плюсы и минусы модели, отзывы покупателей.

Характеристики Whirlpool AMD 097

Основные характеристики *

Тип мобильный моноблок
Возможные режимы охлаждение / обогрев
Функция охлаждения 11260 BTU
Мощность охлаждения 3300 Вт
Другие режимы режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим
Функция осушения есть

Система управления *

Выключение по таймеру есть
Пуль ДУ есть

Размеры *

Габариты наружного блока нет
Габариты моб. кондиционера 59×84.5×45 см

Другие характеристики *

Дополнительная информация модель комплектуется адаптером для установки патрубка вывода теплого воздуха в раздвижные или подъёмные окна
Фаза однофазный
Фильтр очистки воздуха есть

* Точные характеристики уточняйте у продавца.

Отличный кондей. 5 лет — полет нормальный. Проблем с конденсатом, как пишут некоторые, нет.

Работает более 2 лет. Брали для 2-этажного дома,т.к. не было возможности купить два на каждый этаж. Где больше находились, туда и ставили, правда мужу тяжело его тягать на второй и обратно. Теперь переехали в квартиру и он, конечно,по габаритам не для хрущевок. Но зато , наконец-то пригодился ненужный (как мы думали раньше) режим обогрева. Советую для людей, живущих в частных домах или огромных квартирах. По поводу шумности — у меня в 3 метрах от него засыпал 2х месячный ребенок. Таймер оч.удобный мы устанавливали эа час до прихода в дом — к нашему приходу было уже прохладно. Ночью ставила на отключение на 2-3 ночи, чтобы не просыпаться для этого. По качеству вообще претензий нет. Внешний вид нравится.Можно перекатить из комнаты в комнату. Но если мало места — лучше сплит.

Судя по другим отзывам о мобильных кондеях в целом, все жалуются на их шумность. Не стоит ожидать от них такой тишины как у сплитов, а потому и жаловаться бесмысленно. Опыт 10 дней непрерывного использования показал, что про него совершенно забываешь, а стоит он в полуметре от ноутбука и в двух метрах от кровати. Обычный комнатный вентилятор на полной мощности гораздо противнее шумел. Мощности хватает, чтобы держать приемлемой температуру днем в 25 кв.м. комнате с большим остеклением, которая со всех сторон нагревается солнцем. Ночью же легко замораживает. Про конденсат: за 10 дней так и не понадобилось ни разу сливать. ps. Господа, ну зачем же ругаться на его плохой обогрев и тяжесть? Мобильный кондей это и так компромисс, посему если нужен обогрев — покупайте печку. А насчет веса: если холодит хорошо, то на что могут быть жалобы?

Я пожалел, что купил этот аппарат себе домой. Для нежилых он помещений предназначен. Убедился лишний раз, что лучше сплита нет ничего!

Купил и не жалею

Купил его за 14 тыс. руб. в качестве временной замены сданному в гарантийный ремонт кондею Bork. Критерий выбора был простой — не слишком дорого и не слишком сердито :-). Вобщем, аппарат неплохой, но перед покупкой учтите несколько важных моментов. Греет он совсем слабо, толку от такого подогрева нет. При этом расход энергии 1390 Вт в режиме охлаждения (в режиме обогрева не указан). Поток воздуха дует вперед-вверх, регулируется только по вертикали, причем в малых пределах, вверх направить его невозможно. Как ни крути, но близко перед ним сесть не удастся — простудит мигом. Так что ставить его лучше всего «лицом к стене», тогда воздух будет более-менее равномерно распространяться по комнате, не простужая людей. Кроме того, он сильно шумит. Еще один недостаток — самая неудобная система слива конденсата из тех, что мне попадались. Из поддона выходит трубка, под которую надо, по идее, подставить что-то. Загвоздка в том, что вода сливается до конца, только если трубку опустить ниже уровня поддона. Для этого нужно поставить кондей на стол, но он очень тяжелый.

Для квартиры имеет смысл только если снимаешь и нельзя поставить сплит. Помоему, идеален для небольших офисов и гаражей. Для дома — шумноват. Считай наружний блок в квартире стоит.

Источник

Поделиться с друзьями
Adblock
detector